+421 918 770 591 (Po - Pia: 7:00 - 17:00)

Váš košík
Obsahuje 0ks tovaru za: 0,00 €

  Nakúpte ešte za 40,00 €
a získajte dopravu zdarma!

Oficiálny internetový obchod priameho dovozcu značky Curver do Českej a Slovenské republiky.

Reklamácia

Všeobecné ustanovenia

Tento reklamačný poriadok bol spracovaný v súlade s ustanoveniami zákona č. 89/2012 Sb., občiansky zákonník, v znení neskorších predpisov, a zákona č. 634/1992 Sb., zákon o ochrane spotrebiteľa, v znení neskorších predpisov a vzťahuje sa na všetky produkty zakúpené v on-line obchode spoločnosti DOMO-Slovakia, spol. s r.o. (DOMO-Slovakia, spol. s r.o., IČ 35849002, se sídlem Mezi stromy 499 (hala č.3), 25225 Jinočany.Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri pod č. 35849002 (ďalej len "predávajúci".) umiestneného na internetovej adrese www.curver-shop.sk.

Akosť pri prevzatí

Predávajúci zodpovedá kupujúcemu, že tovar pri prevzatí nemá vady. Hlavne predávajúci zodpovedá kupujúcemu, že v dobe, kedy kupujúci tovar prevzal:

 • má tovar vlastnosti, ktoré si strany dohodli a ak dohoda neexistuje, má vlastnosi, ktoré predávajúci alebo výrobca popísal alebo ktoré kupujúci očakával s ohľadom na povahu produktu a na základe reklamy ním vykonávanej,
 • sa tovar hodí k účelu, ktorý pre jeho použitie predávajúci uvádza alebo ku ktorému sa tovar tohto druhu obvykle používa,
 • tovar zodpovedá akosťou alebo vyhotovením dohodnutému vzorku alebo predlohe, ak bola akosť alebo vyhotovenie určené podľa dohodnutého vzorku alebo predlohy,
 • je tovar v zodpovedajúcom množstve, miere alebo hmotnosti a
 • tovar vyhovuje požiadavkám právnych predpisov

Práva z chybného plnenia

Kupujúci je oprávnený uplatniť právo z vady (ďalej len „reklamácia“), ktorá sa vyskytne u spotrebného tovaru v dobe dvadsiatich štyroch (24) mesiacov od prevzatia. To sa však nevzťahuje pri tovare predávanom za nižšiu cenu na vadu, pre ktorú bola nižšia cena dohodnutá, na opotrebovanie tovaru spôsobeného jeho obvyklým používaním, u použitého tovaru na vadu odpovedajúcu miere používania alebo opotrebovania, ktorú tovar mal pri prevzatí kupujúcim, alebo ak to vyplýva z povahy produktu.

Ak nemá tovar vyššie uvedené vlastnosti (Akosť pri prevzatí), môže kupujúci požadovať i dodanie nového tovaru bez vád, pokiaľ to nie je vzhľadom k povahe vady neprimerané, ale pokiaľ sa vada týka len častí tovaru, môže kupujúci požadovať len výmenu častí; ak to nie je možné, môže odstúpiť od zmluvy. Ak je to však vzhľadom k povahe vady neúmerné, hlavne ak je možné vadu odstrániť bez zbytočného odkladu, má kupujúci právo na bezplatné odstránenie vady.

Právo na dodanie nového produktu, alebo výmenu častí má kupujúci i v prípade odstrániteľnej vady, pokiaľ nemôže tovar riadne užívať pre opakovaný výskyt vady po oprave alebo pre väčší počet vád. V takom prípade má kupujúci právo od zmluvy odstúpiť.

Ak neodstúpi kupujúci od zmluvy alebo ak neuplatní právo na dodanie nového tovaru bez vád na výmenu jeho súčastí alebo na opravu tovaru, môže požadovať primeranú zľavu. Kupujúci má právo na primeranú zľavu i v prípade, že mu predávajúci nemôže dodať nový tovar bez vád, vymeniť jeho časť alebo tovar opraviť, ako i v prípade, že predávajúci nezjedná nápravu v primeranej dobe alebo že by zjednanie nápravy kupujúcemu spôsobilo značné ťažkosti.

Právo z chybného plnenia kupujúcemu nenáleží, pokiaľ kupujúcí pred prevzatím tovaru vedel, že tovar má vadu, alebo pokiaľ kupujúci vadu sám spôsobil.

Ak má tovar vadu, na ktorú je predávajúci viazaný a jedná sa o tovar predávaný za nižšiu cenu alebo o použitý tovar, má kupujúci namiesto práva na výmenu tovaru právo na primeranú zľavu.

Neoprávnená reklamácia

Reklamácia bude posúdená ako neoprávnená v prípade, že vada vznikla:

 • neodbornou inštaláciou, zaobchádzaním i obsluhou alebo použitím,
 • poškodením tovaru prírodnými živlami,
 • poškodením tovaru používaním, ktoré je v rozpore s účelom zakúpeného tovaru a návodom na použitie,
 • poškodením tovaru pri preprave, pokiaľ nebol tovar transportovaný vozidlami našej spoločnosti.

Záverečné ustanovenia

Tento reklamačný poiadok nadobúda platnosť dňa 01.01.2014. Všetky zmeny vyhradené.

Doprava zadarmo! Už pri objednávke nad 40,00 € za Vás dopravu po celej SR hradíme my. *

Spôsob platby
 • Bankový prevod (0,00 €)
 • Platba kartou online (0,00 €)
 • Platba na dobierku (1,40 €)
Způsob dopravy
 • Dopravná služba GLS (1,80 €)
 • * zadarmo od 39,60 €
 • Poštovné a balné pri tovare nadmerných rozmerov sa riadi aktuálnym cenníkom.
Záruka kvality

Vďaka tomu, že sme výhradnými dovozcami značky Curver do ČR a SR, môžeme ponúknuť najväčšie skladové zásoby a najlepšie dobu dodania tohto tovaru.

* Toto sa netýka tovaru nadmerných rozmerov. Pre bližšie informácie využite uvedených kontaktov.

Curver